Joc de curar i cuidar  especial escoles

Taller de Primers Auxilis  

Vestits amb un uniforme d’infermeria molt particular, aprenem nocions bàsiques sobre Primers Auxilis de manera didàctica i divertida curant i cuidant un original "pacient" de joguina… 

Una manera molt pràctica i divulgativa d'aprendre a curar i cuidar, desmitificant estereotips i eliminant pors.